transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Risk management in the internationalization process of the firm: A note on the Uppsala model

Författare och institution:
F Figueira-de-Lemos (-); J Johanson (-); Jan-Erik Vahlne (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
JOURNAL OF WORLD BUSINESS, 46 ( 2 ) s. 143-153
ISSN:
1090-9516
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Nyckelord:
internationalization, internationalization process, uppsala model, risk, risk management, contingency, uncertainty, contingent uncertainty, commitment, knowledge
Postens nummer:
162061
Posten skapad:
2012-08-17 11:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007