transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Plural Security: Moral Order and Security in Cambodia

Författare och institution:
Alexandra Kent (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Security and Development, John-Andrew McNeish and Jon Harald Sande Lie eds., s. 143-153
ISBN:
9780857451774
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
161998
Posten skapad:
2012-08-17 10:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007