transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

People of Virtue: Reconfiguring Religion, Power and Moral Order in Cambodia Today

Redaktör(er):
Alexandra Kent (Institutionen för globala studier); David Chandler (-)
ISBN:
978-87-7694-037-9
Antal sidor:
323
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
NIAS Press
Förlagsort:
Copenhagen
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
Postens nummer:
161995
Posten skapad:
2012-08-17 10:15
Posten ändrad:
2012-08-17 10:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007