transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Plasmonic nanoparticle interactions for high-performance imaging fluorosensors

Författare och institution:
Aron Hakonen (Institutionen för kemi); Niklas Strömberg (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
CHEMICAL COMMUNICATIONS, 47 ( 12 ) s. 3433-3435
ISSN:
1359-7345
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We demonstrate a nanoparticle based ratiometric fluorosensor suitable for non-invasive high-resolution imaging of complex samples. Coextraction generates a movement of a solvatochromic dye, with a consequent shift from plasmophore coupled emission towards longer wavelength scattering enhanced emission. The nanoparticle doped sensors confirmed superior sensitivity, reversibility, durability and overall image quality.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
161986
Posten skapad:
2012-08-17 09:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007