transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Systematics and phylogeny of the hoplonemertean genus Diplomma (Nemertea) based on molecular and morphological evidence

Författare och institution:
H Kajihara (-); M Olympia (-); N Kobayashi (-); T Katoh (-); HX Chen (-); Malin Strand (Zoologiska institutionen); Per Sundberg (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
ZOOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY, 161 ( 4 ) s. 695-722
ISSN:
0024-4082
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Zoologi
Nyckelord:
bayesian inference, distromatonemertea, indo-pacific, maximum likelihood analysis, monostilifera, taxonomy
Postens nummer:
161979
Posten skapad:
2012-08-17 09:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007