transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sex and ageing differences in resting arterial pressure regulation: the role of the beta-adrenergic receptors

Författare och institution:
EC Hart (-); N Charkoudian (-); Gunnar B Wallin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); TB Curry (-); J Eisenach (-); MJ Joyner (-)
Publicerad i:
JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LONDON, 589 ( 21 ) s. 5285-5297
ISSN:
0022-3751
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
Postens nummer:
161974
Posten skapad:
2012-08-17 09:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007