transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Can Business Road Travel Be Safe? Experience of an International Organization

Författare och institution:
JG Laestadius (-); AG Selod (-); JA Ye (-); Lennart Dimberg (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); AG Bliss (-)
Publicerad i:
JOURNAL OF TRAVEL MEDICINE, 18 ( 2 ) s. 73-79
ISSN:
1195-1982
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Postens nummer:
161972
Posten skapad:
2012-08-17 09:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007