transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The blessings and perils of female rule: New perspectives on the reigning queens of Patani, c. 1584-1718

Författare och institution:
Stefan Eklöf Amirell (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES, 42 ( 2 ) s. 303-323
ISSN:
0022-4634
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
Postens nummer:
161965
Posten skapad:
2012-08-17 09:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007