transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Information, Entertainment and Civic Orientation among Adolescents: Exploring Differential Effects of Media Use

Författare och institution:
Mats Ekström (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)); Johan Östman (-)
Publicerad i:
International Communication Association, Boston May 2011,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Postens nummer:
161930
Posten skapad:
2012-08-16 16:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007