transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The stability of rational approximations of analytic semigroups

Författare och institution:
Michel Crouzeix (-); Stig Larsson (Institutionen för matematik, Chalmers/GU); Sergei Piskarev (-); Vidar Thomée (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
BIT Numer. Math., 33 ( 1 ) s. 74-84
ISSN:
0006-3835
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This paper contains two new characterizations of generators of analytic semigroups of linear operators in a Banach space. These characterizations do not require use of complex numbers. One is used to give a new proof that strongly elliptic second order partial differential operators generate analytic semigroups inL p , 1
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Numerisk analys
Nyckelord:
Analytic semigroup - Banach space - rational approximation - A-acceptable - A(theta)-acceptable - stability - Crank-Nicolson method
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
161906
Posten skapad:
2012-08-16 15:34
Posten ändrad:
2014-09-02 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007