transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Metabolic syndrome and risk of bladder cancer: prospective cohort study in the metabolic syndrome and cancer project (Me-Can)

Författare och institution:
C Haggstrom (-); T Stocks (-); K Rapp (-); T Bjorge (-); Björn Lindkvist (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); H Concin (-); A Engeland (-); J Manjer (-); H Ulmer (-); R Selmer (-); S Tretli (-); G Hallmans (-); H Jonsson (-); P Stattin (-)
Publicerad i:
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER, 128 ( 8 ) s. 1890-1898
ISSN:
0020-7136
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
epidemiology, bladder cancer, metabolic syndrome, cohort study
Postens nummer:
161904
Posten skapad:
2012-08-16 15:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007