transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Synthesis of Orthogonally Protected Disulfide Bridge Mimetics

Författare och institution:
AC Tadd (-); K Meinander (-); Kristina Luthman (Institutionen för kemi); EAA Wallen (-)
Publicerad i:
Journal of organic chemistry, 76 ( 2 ) s. 673-675
ISSN:
0022-3263
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Concise routes to four orthogonally protected, enantiopure disulfide bridge mimetics are reported. These four dicarba analogues possess an alkyne, an (E)-alkene, a (Z)-alkene, and an alkane as substitutes for the disulfide bridge. Selective deprotection of one of these mimetics is also illustrated.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Annan klinisk medicin ->
Klinisk kemi
Postens nummer:
161886
Posten skapad:
2012-08-16 14:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007