transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Life Span Extension and H(2)O(2) Resistance Elicited by Caloric Restriction Require the Peroxiredoxin Tsa1 in Saccharomyces cerevisiae

Författare och institution:
Mikael Molin (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Junsheng Yang (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Sara Hanzén (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); MB Toledano (-); J Labarre (-); Thomas Nyström (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
MOLECULAR CELL, 43 ( 5 ) s. 823-833
ISSN:
1097-2765
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi
Postens nummer:
161878
Posten skapad:
2012-08-16 14:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007