transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Validity in measuring breathing movements with the Respiratory Movement Measuring Instrument, RMMI

Författare och institution:
IL Gunnesson (-); Monika Fagevik Olsén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
CLINICAL PHYSIOLOGY AND FUNCTIONAL IMAGING, 31 ( 1 ) s. 1-4
ISSN:
1475-0961
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
Nyckelord:
breathing pattern, breathing technique, chest physiotherapy, lung function, pulmonary rehabilitation
Postens nummer:
161876
Posten skapad:
2012-08-16 14:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007