transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Risk of Upper Gastrointestinal Bleeding With Low-Dose Acetylsalicylic Acid Alone and in Combination With Clopidogrel and Other Medications

Författare och institution:
LAG Rodriguez (-); KJ Lin (-); S Hernandez-Diaz (-); Saga Johansson (Institutionen för medicin)
Publicerad i:
CIRCULATION, 123 ( 10 ) s. 1108-U245
ISSN:
0009-7322
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Hematologi
Nyckelord:
aspirin, clopidogrel, drug therapy, combination, hemorrhage, safety
Postens nummer:
161870
Posten skapad:
2012-08-16 14:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007