transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Type 2 diabetes: perceptions of quality of life and attitudes towards diabetes from a gender perspective

Författare och institution:
Irene Svenningsson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Bertil Marklund (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Stig Attvall (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); B Gedda (-)
Publicerad i:
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES, 25 ( 4 ) s. 688-695
ISSN:
0283-9318
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
attitudes, diabetes mellitus type 2, gender, obesity, patient, quality of life, questionnaire, treatment satisfaction, well-being
Postens nummer:
161848
Posten skapad:
2012-08-16 13:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007