transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A DNA-based description of a new nemertean (phylum Nemertea) species

Författare och institution:
Malin Strand (Zoologiska institutionen); Per Sundberg (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
MARINE BIOLOGY RESEARCH, 7 ( 1 ) s. 63-70
ISSN:
1745-1000
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Zoologi
Nyckelord:
description, dna, nemertea, taxonomy
Postens nummer:
161835
Posten skapad:
2012-08-16 13:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007