transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Deep magma storage at Hekla volcano, Iceland, revealed by InSAR time series analysis

Författare och institution:
BG Ofeigsson (-); A Hooper (-); F Sigmundsson (-); Erik Sturkell (Institutionen för geovetenskaper); R Grapenthin (-)
Publicerad i:
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 116 ( B05401 )
ISSN:
0148-0227
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
161832
Posten skapad:
2012-08-16 13:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007