transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interpretation and use of FRAX in clinical practice

Författare och institution:
JA Kanis (-); D Hans (-); C Cooper (-); S Baim (-); JP Bilezikian (-); N Binkley (-); JA Cauley (-); JE Compston (-); B Dawson-Hughes (-); GE Fuleihan (-); Helena Johansson (Centre for Bone and Arthritis Research); WD Leslie (-); EM Lewiecki (-); M Luckey (-); Anders Odén (Centre for Bone and Arthritis Research); SE Papapoulos (-); C Poiana (-); R Rizzoli (-); DA Wahl (-); EV McCloskey (-)
Publicerad i:
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL, 22 ( 9 ) s. 2395-2411
ISSN:
0937-941X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Endokrinologi
Nyckelord:
bone mineral density, clinical risk factors, fracture probability, risk assessment
Postens nummer:
161803
Posten skapad:
2012-08-16 11:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007