transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Responsiveness and sensitivity of the Stroke Specific Quality of Life Scale Danish version

Författare och institution:
I Muus (-); D Christensen (-); Max Petzold (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Statistiska forskningsenheten); I Harder (-); SP Johnsen (-); M Kirkevold (-); Karin C. Ringsberg (-)
Publicerad i:
DISABILITY AND REHABILITATION, 33 ( 25-26 ) s. 2425-2433
ISSN:
0963-8288
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
Nyckelord:
stroke, stroke specific quality of life scale danish version, ssqoldk, responsiveness, sensitivity, health-related quality of life
Postens nummer:
161798
Posten skapad:
2012-08-16 11:19
Posten ändrad:
2015-11-30 16:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007