transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Plasmacytoid dendritic cells mature independently of MyD88 and IFN-alpha beta R in response to Listeria and stimulate CD8 T cells

Författare och institution:
Miguel A. Tam (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Ulf Alexander Wenzel (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Mary Jo Wick (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi)
Publicerad i:
IMMUNOLOGY LETTERS, 138 ( 2 ) s. 104-112
ISSN:
0165-2478
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Abstract: Plasmacytoid dendritic cells (pDCs) are a subpopulation of dendritic cells specialized in the production of IFN-alpha/beta, particularly during viral infections. In this way pDCs directly impact antiviral immunity and influence T cell activation. However, despite their role as modulators of the immune response, their function as antigen-presenting cells (APCs) remains poorly understood. Indeed, their capacity as APCs during bacterial infections is unexplored. Here we investigate the importance of MyD88 and IFN-alpha/beta in upregulating costimulatory molecules on pDCs during Listeria infection and their impact on activation of naive CD8 T cells. We show that pDCs efficiently upregulate CD80 and CD86 during systemic Listeria infection, yet express lower levels of these molecules than conventional dendritic cells (cDCs). Furthermore, pDCs are able to stimulate CD8 T cell proliferation and IFN-gamma production, although less efficiently than cDCs. Despite these differences, the influence of MyD88 and IFN-alpha/beta on CD80 and CD86 expression on pDCs and cDCs is similar. Thus, our data show for the first time the potential of pDCs to activate CD8 T cells in response to a bacterial infection. (C) 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
Nyckelord:
plasmacytoid dendritic cells, toll-like receptors, bacterial infection, costimulatory molecules, t cell activation
Postens nummer:
161781
Posten skapad:
2012-08-16 10:57
Posten ändrad:
2012-10-03 14:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007