transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dyslexi – en pedagogisk utmaning

Författare och institution:
Ulrika Wolff (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Dysleksi – en fælles nordisk udfordring, s. 73-84
ISBN:
9788774730439
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Landsforeningen af Læsepædagoger
Förlagsort:
Copenhagen
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
dyslexi, intervention, fonologi, ordavkodning, läs- och skrivsvårigheter
Postens nummer:
161775
Posten skapad:
2012-08-16 10:53
Posten ändrad:
2012-08-16 14:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007