transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Migrainous infarction: a Nordic multicenter study

Författare och institution:
K Laurell (-); V Artto (-); L Bendtsen (-); K Hagen (-); M Kallela (-); EL Meyer (-); J Putaala (-); E Tronvik (-); JA Zwart (-); Mattias Linde (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi)
Publicerad i:
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY, 18 ( 10 ) s. 1220-1226
ISSN:
1351-5101
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper
Nyckelord:
complicated migraine, ischemic stroke, migraine, migraine with aura, migraainous infarction, risk factors
Postens nummer:
161770
Posten skapad:
2012-08-16 10:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007