transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Decision-making in the pharmaceutical industry: analysis of entrepreneurial risk and attitude using uncertain information

Författare och institution:
Ivor Cowlrick (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Thomas Hedner (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk prövning och entreprenörskap); Roland Wolff (-); Michael Olausson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Magnus Klofsten (-)
Publicerad i:
R & D MANAGEMENT, 41 ( 4 ) s. 321-336
ISSN:
0033-6807
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi ->
Farmakologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
161729
Posten skapad:
2012-08-16 08:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007