transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mechanism of action of vigabatrin: correcting misperceptions

Författare och institution:
Elinor Ben-Menachem (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA, 124 s. 5-15
ISSN:
0001-6314
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper
Nyckelord:
antiepileptic drugs, gamma-aminobutyric acid, mechanism of action, review, vigabatrin
Postens nummer:
161714
Posten skapad:
2012-08-15 16:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007