transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Mobility of Immigrants and Natives: Evidence from Internal Migration Following Job Displacement

Författare och institution:
Anders Boman (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
REGIONAL STUDIES, 45 ( 3 ) s. 283-297
ISSN:
0034-3404
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Nyckelord:
geographic mobility, internal migration, ethnic enclaves, immigrants, job displacement
Postens nummer:
161655
Posten skapad:
2012-08-15 13:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007