transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Levosimendan: Molecular mechanisms and clinical implications Consensus of experts on the mechanisms of action of levosimendan

Författare och institution:
Z Papp (-); I Edes (-); S Fruhwald (-); SG De Hert (-); M Salmenperä (-); Leppikangas. H (-); A Mebazaa (-); G Landoni (-); E Grossini (-); P Caimmi (-); A Morelli (-); F Guarracino (-); RH Schwinger (-); S Meyer (-); L Algotsson (-); BG Wikström (-); Kirsten Jörgensen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); G Filippatos (-); JT Parissis (-); MJ González (-); A Parkhomenko (-); MB Yilmaz (-); M Kivikko (-); P Pollesello (-); F Follath (-)
Publicerad i:
Int J Cardiol, 23
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Anestesi och intensivvård
Postens nummer:
161647
Posten skapad:
2012-08-15 13:44
Posten ändrad:
2012-09-03 11:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007