transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Separation of parasites from human blood using deterministic lateral displacement

Författare och institution:
Stefan H. Holm (-); Jason P. Beech (-); Michael P. Barrett (-); Jonas O. Tegenfeldt (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
LAB ON A CHIP, 11 ( 7 ) s. 1326-1332
ISSN:
1473-0197
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi
Postens nummer:
161646
Posten skapad:
2012-08-15 13:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007