transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Salivary cortisol levels and allergy in children: The ALADDIN birth cohort

Författare och institution:
Fredrik Stenius (-); Magnus P. Borres (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Matteo Bottai (-); Gunnar Lilja (-); Frank Lindblad (-); Göran Pershagen (-); Annika Scheynius (-); Jackie Swartz (-); Tores Theorell (-); Johan Alm (-)
Publicerad i:
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY, 128 ( 6 ) s. 1335-1339
ISSN:
0091-6749
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
Nyckelord:
allergy, sensitization, salivary cortisol, children, stress
Postens nummer:
161636
Posten skapad:
2012-08-15 13:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007