transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Growing Big Science in a Small Country: MAX-lab and the Swedish Research Policy System

Författare och institution:
Olof Hallonsten (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Historical Studies in the Natural Sciences, 41 ( 2 ) s. 179-215
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskningspolitik
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
Postens nummer:
161633
Posten skapad:
2012-08-15 13:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007