transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Press freedom and corruption

Författare och institution:
Mathias A. Färdigh (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)); Emma Andersson (Statsvetenskapliga institutionen); Henrik Oscarsson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Good Government. The Relevance of Political Science., s. 130-149
ISBN:
9780857934925
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Edward Elgar Publishing
Förlagsort:
Cheltenham
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Nyckelord:
Press Freedom, corruption, democracy, quality of government, fixed effects vector decomposition
Postens nummer:
161607
Posten skapad:
2012-08-15 11:28
Posten ändrad:
2012-09-06 14:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007