transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Institutional Labeling and Pupil Careers: Negotiating Identities of Children who Do Not Fit In

Författare och institution:
Eva Hjörne (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Roger Säljö (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
In T. Cole, H. Daniels & J. Visser (Eds.). Routledge International Companion to Emotional and Behavioural Difficulties , s. 40-47
ISBN:
978-0-415-58463-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Categorization in school, Identity, Special Education, Pupil health team
Postens nummer:
161563
Posten skapad:
2012-08-14 17:35
Posten ändrad:
2013-01-18 11:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007