transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The under-described languages of Morogoro: A sociolinguistic survey

Författare och institution:
Malin Petzell (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
South African Journal of African Languages, 32 ( 1 ) s. 17-26
ISSN:
0257-2117
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
felaktigt DOI
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Afrikanska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Bantuistik
Postens nummer:
161538
Posten skapad:
2012-08-14 14:45
Posten ändrad:
2014-02-05 14:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007