transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The linguistic situation in Tanzania

Författare och institution:
Malin Petzell (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Moderna språk, 106 ( 1 ) s. 136-144
ISSN:
2000-3560
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Tvåspråkighet
Postens nummer:
161533
Posten skapad:
2012-08-14 14:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007