transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Public perceptions of the economy. The importance of real world changes and of partisan predispositions.

Författare och institution:
Johan Martinsson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
The workshop on "Change in political attitudes: panels and experiments", Barcelona 2012,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Nyckelord:
economic perceptions, economic voting, partisan bias, panel data, experiment
Postens nummer:
161441
Posten skapad:
2012-08-13 12:39
Posten ändrad:
2012-08-28 12:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007