transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Multiculturalism in Europe - Dead or Alive?

Författare och institution:
Kerstin von Brömssen (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Colloquium on Intercultural Education, Nelson Mandela Metropolitan University, Port Elizabeth, South Africa, 7/8, 2012.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
161419
Posten skapad:
2012-08-12 23:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007