transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bedömning FÖR och AV lärande

Författare och institution:
Gudrun Erickson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Bedömning, kartläggning och åtgärdsprogram som ett led i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Lika Värde, konferensmaterial Göteborg 2010.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Bedömning, lärande, undervisning, bemötande, kommunikation, likvärdighet
Postens nummer:
161417
Posten skapad:
2012-08-12 16:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007