transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Associations between food patterns and apolipoproteins

Författare och institution:
Christina Berg (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Lauren Lissner (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Gianluca Tognon (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Kirsten Mehlig (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Dag Thelle (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Elisabeth Strandhagen (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Jaana Gustavsson (-); Annika Rosengren (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
10th Nordic Nutrition Conference, Reykjavik, June 3-5, 2012, ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Näringslära
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Livsmedelsvetenskap ->
Hushålls- och kostvetenskap
Ytterligare information:
www.NNC2012.IS
Postens nummer:
161277
Posten skapad:
2012-08-08 21:05
Posten ändrad:
2016-06-10 12:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007