transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Local knowing and the use of electronic patient records: Categories and continuity of health care

Författare och institution:
Thomas Winman (Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Hans Rystedt (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Roger Säljö (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Health and Technology, 2 ( 3 ) s. 185-196
ISSN:
2190-7188
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
health care, electronic patient records, categorizing practices
Postens nummer:
161268
Posten skapad:
2012-08-08 15:50
Posten ändrad:
2012-08-13 13:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007