transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Completely parallelizable methods.

Författare och institution:
Ivar Gustafsson (Institutionen för matematik, Chalmers/GU); Gunhild Lindskog (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Numerical Linear Algebra with Applications, 2 ( 5 ) s. 447-465
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Numerisk analys
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
161193
Posten skapad:
2012-08-06 23:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007