transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Activity levels and body mass index of children in the United States, Sweden, and Australia.

Författare och institution:
Susan D Vincent (-); Robert P Pangrazi (-); Anders Raustorp (Institutionen för hushållsvetenskap); L Michaud Tomson (-); Thomas F Cuddihy (-)
Publicerad i:
Medicine and science in sports and exercise, 35 ( 8 ) s. 1367-73
ISSN:
0195-9131
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Assess the physical activity and body mass index (BMI) levels of children in the United States, Sweden, and Australia.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Nyckelord:
Age Distribution, Australia, epidemiology, Body Mass Index, Child, Exercise, physiology, Female, Humans, Male, Motor Activity, physiology, Multivariate Analysis, Obesity, epidemiology, Sex Distribution, Sweden, epidemiology, United States, epidemiology
Postens nummer:
161174
Posten skapad:
2012-08-06 14:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007