transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Secular trends of pedometer-determined physical activity in Swedish school children.

Författare och institution:
Anders Raustorp (Institutionen för mat, hälsa och miljö); Johnny Ludvigsson (-)
Publicerad i:
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 96 ( 12 ) s. 1824-8
ISSN:
0803-5253
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To explore the secular trends (time change) of pedometer-determined physical activity (steps per day) in Swedish schoolchildren 7-9 years of age from 2000 to 2006. It was an additional aim to examine the secular trends in body mass index.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Nyckelord:
Body Mass Index, Child, Cross-Sectional Studies, Exercise, Female, Health Behavior, Humans, Male, Monitoring, Ambulatory, methods, Obesity, epidemiology, Overweight, epidemiology, Sweden, epidemiology, Walking, statistics & numerical data, trends
Postens nummer:
161164
Posten skapad:
2012-08-06 13:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007