transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Eight years secular trends of physical self-esteem among Swedish adolescents.

Författare och institution:
Anders Raustorp (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Publicerad i:
International journal of adolescent medicine and health, 22 ( 2 ) s. 237-47
ISSN:
0334-0139
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The main aim of this study was to explore secular trends between 2000 and 2008 in physical self esteem by comparing cross sectional cohorts of young adolescents.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Nyckelord:
Adolescent, Adolescent Psychology, Body Image, Cohort Studies, Exercise, psychology, Female, Humans, Male, Obesity, prevention & control, psychology, Overweight, prevention & control, psychology, Self Concept, Sweden
Postens nummer:
161158
Posten skapad:
2012-08-06 13:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007