transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nordic activation policies in flux: A study of Swedish and Danish labour market policies

Författare och institution:
Mattias Bengtsson (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Conference on Integrated Employment and Activation Policies in a Multilevel Welfare System, August 30-31, Milan, Italy. , s. 1-17
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Nyckelord:
Labour market policies, activation policies, Sweden, Denmark, standby-ability
Postens nummer:
161130
Posten skapad:
2012-08-06 09:41
Posten ändrad:
2012-08-06 09:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007