transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cyclanthaceae

Författare och institution:
Roger Eriksson (Institutionen för biologi och miljövetenskap)
Publicerad i:
P. M. Jørgensen & al. (eds), Catálogo de las Plantas Vasculares de Bolivia, s. 542
ISBN:
9781930723719
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Missouri Botanical Garden Press
Förlagsort:
St. Louis
Publiceringsår:
2015
Språk:
spanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biologisk systematik
Postens nummer:
161061
Posten skapad:
2012-08-03 19:39
Posten ändrad:
2015-01-27 17:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007