transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trace formulas and $p$-essentially normal properties of quotient modules on the bidisk

Författare och institution:
K. Y. Guo (-); K. Wang (-); Genkai Zhang (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Journal of Operator Theory, 67 ( 2 ) s. 511-535
ISSN:
0379-4024
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Let M be an invariant subspace of the multiplication operators M-z and M-w on the Hardy or Bergman space on D-2 = {(z,w) : |z|, |w| < 1}, and S-f = PM perpendicular to MfPM perpendicular to be the compressions on the quotient module M-perpendicular to of the multiplication operators M-f. We study the Schatten-von Neumann, in particular trace and weak trace class, properties of commutators [S-f*, S-f], and we prove the trace formulas for the commutators. Similar trace formulas for Hankel type operators are also obtained.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
Hilbert module, quotient module, essentially normal quotient, trace class, Hilbert-Schmidt class, normal hilbert modules, hankel-operators, reproducing kernels, k-homology, commutators, extensions, spaces
Postens nummer:
160925
Posten skapad:
2012-08-02 10:56
Posten ändrad:
2016-07-12 15:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007