transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kultur befrämjar hälsa

Författare och institution:
Sören Holmberg (Statsvetenskapliga institutionen); Lennart Weibull (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
I framtidens skugga : fyrtiotvå kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2011, s. 363-370
ISBN:
978-91-89673-24-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Postens nummer:
160924
Posten skapad:
2012-08-02 10:53
Posten ändrad:
2012-09-04 13:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007