transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Analytic formulas for the topological degree of non-smooth mappings: The odd-dimensional case

Författare och institution:
Magnus Goffeng (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Advances in Mathematics, 231 ( 1 ) s. 357-377
ISSN:
0001-8708
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The notion of topological degree is studied for mappings from the boundary of a relatively compact strictly pseudo-convex domain in a Stein manifold into a manifold in terms of index theory of Toeplitz operators on the Hardy space. The index formalism of non-commutative geometry is used to derive analytic integral formulas for the index of a Toeplitz operator with Holder continuous symbol. The index formula gives an analytic formula for the degree of a Holder continuous mapping from the boundary of a strictly pseudo-convex domain.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
Regularized index formulas, Toeplitz operators, Integral representations of holomorphic functions, domains, spaces
Postens nummer:
160898
Posten skapad:
2012-08-02 09:06
Posten ändrad:
2016-07-08 13:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007