transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Miljö- och energikunskap

Författare och institution:
Karin Pleijel (-); Håkan Pleijel (Institutionen för biologi och miljövetenskap)
ISBN:
978-91-40-67673-3
Antal sidor:
239
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Gleerups
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Naturresursteknik ->
Energisystem
Nyckelord:
miljövetenskap, energi
Postens nummer:
160829
Posten skapad:
2012-07-31 11:52
Posten ändrad:
2012-08-10 14:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007