transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hur pojkar blev karlar - skeppsgossar och andra pojkar i den svenska krigsmakten 1600-1800

Författare och institution:
Maria Sjöberg (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Svärdet, ordet och pennan - kring människa, makt och miljö i nordisk historia. Redaktör: Christer Kuvaja & Ann-Catrin Östman, s. 211-230
ISBN:
978-952-93-0574-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Historiska samfundet i Åbo
Förlagsort:
Åbo
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
160795
Posten skapad:
2012-07-29 13:46
Posten ändrad:
2012-08-24 13:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007